Kinh doanh

Chuyên mục kinh doanh giới thiệu và chia sẻ tới bạn những kinh nghiệm tuyệt vời trong kinh doanh và tài chính.
Nó giúp bạn phát triển tầm nhìn bản thân và hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các cửa hàng, doanh nghiệp. Thông qua đây, bạn có thể thu lượm được nhiều điều bổ ích để nâng cao trình độ kinh doanh, đầu tư kiếm tiền của chính mình.

Các chủ đề chính bao gồm: Kinh doanh online, Mô hình kinh doanh kinh điển, Có bao nhiêu nhóm người dưới góc nhìn kinh doanh và tài chính, Làm thế nào để trở lên giàu có?…