Danh sách các đối tác của Tăng Tăng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẨN MITO

Ngành nghề: Tuyển dụng kỹ sư đi Nhật Bản

Website: http://www.mitoonline.com

Địa chỉ: Số 6 ngách 6 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy Hà Nội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HTD

Ngành nghề: Tuyển dụng lao động, TTS đi Nhật Bản

Website: http://xuatkhaulaodonghtd.com

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC

Ngành nghề: Tuyển dụng Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Website: http://xuatkhaulaodonghtc.com

 

Bạn muốn được chia sẻ thông tin tại đây, vui lòng gửi email tới: admin@tangtang.vn, chúng tôi giành tặng 8 vị trí miễn phí cho 5 đối tác đầu tiên.